Tarptautinė teisė, ginkluoti konfliktai

Sveikinu Dr. Aušrą Gavėnaitę

Pavėluotas įrašas, bet 2008 m. gruodžio 5 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantė AUŠRA GAVĖNAITĖ apsigynė daktaro disertaciją tema Bausmės samprata ir funkcijos pozityvistinėje ir kritinėje kriminologijos tradicijose (Sociologija, 05S). Man teko garbė būti šios disertacijos gynimo tarybos nariu, kaip atstovui iš kitos akademinės institucijos bei kitos mokslų srities. Šio darbo tema – kriminologijnė, t.y. tarpdisciplininė, liečianti tam tikrus ne tik sociologijos, bet ir teisės aspektus. Ypač man pasirodė įdomus autorės atliktas tyrimas – interviu su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso kūrimo darbo grupės(-ių) nariais, kaip jie regi bausmės teorijų atspindį mūsų baudžiamajame įstatyme. Be abejo, buvo nepaprastai įdomu pasižiūrėti, kaip skiriasi disertacijų gynimo procesai (faktiškai), kokias problemas sprendžia sociologai ir pan.

Tad noriu pasveikinti Aušrą Gavėnaitę su nusipelnytu socialinių mokslų daktaro laipsniu ir linkiu jai kuo didžiausios sėkmės tolesniuose darbuose.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.