Tarptautinė teisė, ginkluoti konfliktai

CV

CURRICULUM VITAE

Vardas, pavardė: JUSTINAS ŽILINSKAS

Gimimo data: 1974 01 03

Pilietybė: Lietuvos Respublikos

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Šeima: vedęs, trys vaikai

Dabartinės pareigos:

Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės katedros profesorius.

Mokslinis laipsnis: socialinių mokslų daktaras

Pedagoginis vardas: docentas

Išsilavinimas

1992 m. baigė Vilniaus 22-ąją (M. Daukšos) vidurinę mokyklą

1997 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, teisininko kvalifikacija (vienpakopės studijos)

2001 m. suteiktas socialinių mokslų daktaro (teisė) laipsnis (Mykolo Romerio universitetas)

2008 m. atlikta habilitacijos procedūra (Mykolo Romerio universitetas)

Akademinė veikla

1997 m. pradėjo dirbti asistentu Lietuvos teisės akademijoje (universitete), vedė teisės teorijos ir konstitucinės teisės seminarus;

1998 m. įstojo į doktorantūros studijas Lietuvos teisės universitete.

2001 m. gegužės 24 d. apsigynė disertaciją tema “Nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas tarptautinėje teisėje bei Lietuvos Respublikos teisėje” ir buvo suteiktas socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnis (daktaro diplomo Nr. DA011048, valstybinės registracijos Nr. 018030, 2001 m. birželio 28 d.)

Dabartinė mokslinių tyrimų kryptis – tarptautinės humanitarinės teisės problemos, Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir Lietuva.

Dirbdamas Mykolo Romerio universitete parengė ir dėstė tarptautinės baudžiamosios teisės kursą, dėsto tarptautinės humanitarinės teisės kursus (taip pat ir anglų kalba SOCRATES / ERASMUS bei Jungtinių tarptautinės teisės studijų magistro programai), dėstė  tarptautinės viešosios teisės kursą ( kartu su prof. dr. Sauliumi Katuoka). Nuo 2010 m. rudens dėstė laisvai pasirenkamą kursą “Lyginamosios teisės įvadas“.

Vadovauja

Mykolo Romerio universiteto studentų mokslinės draugijos Tarptautinės teisės sekcijai (iki 2009);

Philip C. Jessup vardo tarptautinės teisės inscenizavimo varžybų Mykolo Romerio universiteto studentų komandai (2001 – 2010); Jean Pictet vardo tarptautinės humanitarinės teisės konkurso  Mykolo Romerio universiteto studentų komandai (2008); Friedrich Born vardo tarptautinės humanitarinės teisės regioninių varžybų Mykolo Romerio universiteto studentų komandai (2004-2007);

Narystė ekspertinėse tarptautinėse organizacijose, darbo grupėse, nacionalinėse institucijose, kt. (selektyviai)

Tarptautinio Holokausto atminties aljanso (International Holocaust Rememberance Alliance – IHRA) akademinės darbo grupės narys (nuo 2015 m.)

Tarptautinės humanitarinės faktų nustatymo komisijos narys (International Humanitarian Fact-Finding Commission – IHFFC) (nuo 2011 m.)

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos narys (nuo 2012 m.)

Baudžiamojo kodekso XV skyriaus papildymo ir pakeitimo projekto darbo grupė (LR Generalinėje prokuratūroje).

Tarptautinio Raudono Kryžiaus Komiteto Baltijos tarptautinės humanitarinės teisės vasaros akademijos lektorius (nuo 2003 metų);

Vyriausybės darbo grupės rengti pasiūlymams dėl Lietuvos veiksmų siekiant totalitarinių režimų įvykdytų nusikaltimų įvertinimo ES lygiu narys.

Lietuvos Respublikos tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo komisijos prie Krašto apsaugos ministerijos narys;

LR Seimo sudarytos darbo grupės “Dėl Seimo darbo Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare koncepcijai ir reikalingiems teisės aktų pakeitimų projektams parengti darbo” narys.

Kita darbinė veikla

Nuo 2007 – 2009 m., Teisės instituto Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas

2001 – 2006, LR Seimo kanceliarijos teisės departamento vyresnysis patarėjas, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės grupės vadovas.

Nuo 2003 m. yra Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo komisijos prie LR Krašto apsaugos ministerijos narys.

1999 – 2001, UAB „Finansinių investicijų duomenų analizės ir konsultacijos“, teisės konsultantas

1997 – 1998, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, teisininkas.

1996 – 1997, PHARE Rural banking programme, Legal Officer

1995 – 1996, Teisės programos koordinatoriaus padėjėjas, Atviros Lietuvos fondas

Visuomeninė ir kūrybinė veikla

Vilniaus fantastų klubo „Dorado“ narys (nuo 1999 m.), klubo prezidentas (nuo 2004 m.);

Knygų apžvalgų svetainės skaityta.lt įkūrėjas, redaktorius ir apžvalgininkas;

Lietuvos Radijo programos „Klasika“ neetatinis bendradarbis (2006-2008), interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ neetatinis bendradarbis, neetatinis mėnesinio žurnalo „Verslo klasė“ autorius.

Grožinių romanų „Genomas 3000“ (Eridanas, 2003), „Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas“ (Tyto alba, 2006), “KGB vaikai” (Aukso žuvys, 2013), “Mano Vilnius mano” (Aukso žuvys, 2015), keliolikos apsakymų ir beveik dvidešimties įvairių publicistinių straipsnių  kultūros, visuomenės, muzikos, istorijos, teisės temomis autorius.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys (nuo 2015).